Privacy statement

Garagebedrijf W. Bouman B.V.
Maasdijk 119
4261 AG Wijk en Aalburg

Tel.: (0416) 69 1396
Email: info@woutbouman.nl

Handelsregister: 18111430
B.T.W. nummer: NL.8072.05.175.B01

Rabobank: 37.33.04.366
IBAN: NL59 RABO 0373 3043 66

We hebben ons uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is, echter de juistheid van de aangeboden informatie kunnen wij niet garanderen. Wij behouden ons in deze dan ook alle rechten voor. Een ieder die gebruik maakt van de informatie die wordt aangeboden op deze website doet dat op eigen verantwoordelijkheid. Voor schade die het gevolg is van het gebruik van deze website is Garagebedrijf W. Bouman B.V. (hierna W. Bouman) op geen enkele wijze aansprakelijk. Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, bedrijfsnamen, productnamen, logo's etc.) is eigendom van W. Bouman of van de respectievelijke eigenaren. Het is niet toegestaan de informatie op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze is bedoeld.

WEBSITES VAN DERDEN

Op deze website kunnen we verwijzen naar websites van derden. W. Bouman draagt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het betekent niet dat W. Bouman de website en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

VRIJBLIJVENDE PRIJZEN EN OFFERTES

Prijzen en offertes die op deze website worden vermeld dan wel via een calculatietool op deze website worden verkregen, zijn vrijblijvend en tenzij uit de offerte anders voortvloeit geen aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. W. Bouman kan zonder nadere aankondiging wijzigingen aanbrengen in de uitvoering of prijs van een aangeboden product of dienst. En alhoewel ook de prijzen met de grootst mogelijke zorg worden vermeld, is W. Bouman niet gebonden aan of aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

ALGEMENE VOORWAARDEN BOVAG

Op al onze transacties zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing, waarover overeenstemming is bereikt met de ANWB en de consumentenbond. Deze kunt u downloaden of inzien bij ons bedrijf en gratis meenemen.

PRIVACY STATEMENT

Wij vinden uw privacy belangrijk. Uw gegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) door ons opgeslagen en verwerkt. In ons bedrijf zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen.

In ons bedrijf bieden we producten aan op het gebied  van het kopen, huren, leasen, aanpassen, repareren en onderhouden van personenauto's en lichte bedrijfswagens. Voor de goede gang van zaken rondom het aanbieden van deze producten en diensten werken wij samen met externe parters. Voorbeelden zijn onder andere verzekeraars, RDW, RDC, VWE, etc. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

  • Voor het beoordelen en accepteren van klanten en het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten betreffende producten en diensten van W. Bouman of andere zaken die daar nauw mee samenhangen;
  • Voor het afhandelen van uw bestelling in onze webshop;
  • Voor informatieverschaffing, bijvoorbeeld voor het opstellen van managementrapportages;
  • Voor het uitvoeren van marketingactiviteiten van W. Bouman;
  • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de bewaarplicht van onze administratie.

INLICHTINGEN

Alle uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact op via email of stuur ons een schriftelijk verzoek per post of fax.

INFORMATIE AAN DERDEN

Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

WIJZIGING VAN HET PRIVACY STATEMENT

W. Bouman kan het privacy statement wijzigen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om aan de AGV te blijven voldoen. Wij raden u aan om ons privacy statement regelmatig te raadplegen. Zo blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

COOKIES

Op www.woutbouman.nl en www.dealerlevel.net gebruiken wij cookies om informatie over uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze website kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw formulieren in te vullen.

HANDELSMERKEN EN LOGO'S

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo’s berusten bij W. Bouman respectievelijk de relevante rechthebbende. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van W. Bouman of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te gebruiken, distribueren of openbaar te maken.

Garagebedrijf W. Bouman B.V.
Maasdijk 119
4261 AG Wijk en Aalburg
T 0416-691396 / info@woutbouman.nl

© 2018 | Autobedrijf Wout Bouman | Bosch Car Service