Garagebedrijf W. Bouman B.V.
Maasdijk 119
4261 AG Wijk en Aalburg

Tel.: (0416) 69 1396
Email: info@woutbouman.nl

Handelsregister: 18111430
B.T.W. nummer: NL.8072.05.175.B01

Rabobank: 37.33.04.366
IBAN: NL59 RABO 0373 3043 66

We hebben ons uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is, echter de juistheid van de aangeboden informatie kunnen wij niet garanderen. Wij behouden ons in deze dan ook alle rechten voor. Een ieder die gebruik maakt van de informatie die wordt aangeboden op deze website doet dat op eigen verantwoordelijkheid. Voor schade die het gevolg is van het gebruik van deze website is Autobedrijf W. Bouman B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk. Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, bedrijfsnamen, productnamen, logo's etc.) is eigendom van Autobedrijf W. Bouman B.V. of van de respectievelijke eigenaren. Het is niet toegestaan de informatie op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze is bedoeld.

Algemene voorwaarden BOVAG

Op al onze transacties zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing, waarover overeenstemming is bereikt met de ANWB en de consumentenbond. Deze kunt u downloaden of inzien bij ons bedrijf en gratis meenemen.

Beveiligingsverklaring

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

Inlichtingen

Alle uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact op via email of stuur ons een schriftelijk verzoek per post of fax.

Informatie aan derden

Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Cookies

Op www.woutbouman.nl en www.dealerlevel.net gebruiken wij cookies om informatie over uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze website kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw formulieren in te vullen.

Autobedrijf W. Bouman B.V.